Drodzy klienci,
z dniem 1 lutego 2018 roku Studio TT zmienia adres i zaprasza na ulicę Rypińską 1B (dawny sklep żeglarski przy ul. Brzeskiej).
Do zobaczenia.

studiott.pl

Menu

Regulamin

Regulamin stanowi podstawę prawną określającą zasady korzystania z studio.pl, serwisu należącego do firmy Studio TT.pl Tomasz Kargul. Użytkownik odwiedzający studiott.pl akceptuje aktualne postanowienia tego Regulaminu oraz zobowiązuje się przestrzegać wszystkich zawartych w nim zasad. Regulamin ma charakter umowy pomiędzy właścicielem witryny ttconcept.com a wszystkimi korzystającymi z niej Użytkownikami. Studiott.pl pośredniczy w sprzedaży towarów poprzez internet. Treści prezentowane na stronach studiott.pl są ofertą handlową, ważną w okresie jej udostępniania w internecie. 

Definicje

 1. Studio TT.pl Tomasz Kargul - właścicielem Galerii internetowej ttconcept.com ,działającej pod adresem www.studiott.pl, jest firma Studio TT.pl, ul. Armii Ludowej 3/12, 82-300 Elbląg, NIP 578-266-08-58, REGON 280283742  wpisanej  do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Elbląg pod numerem 36794
 2. Ilekroć mowa, nazwa „studiott”, „studiott.pl, „Galeria”, „Studio TT" odnosi się do Studio TT.pl Tomasz Kargul
 3. Produkt – przedmiot, towar, praca lub prawo, który może być przedmiotem sprzedaży w studiott.pl
 4. Użytkownik – osoba fizyczna lub prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
 5. Użytkownik zarejestrowany, Kupujący – Użytkownik, który przeszedł prawidłowo proces rejestracji w ttconcept.com, posiada własny unikalny login (nazwę Użytkownika) i unikalne ID, ma prawo do dokonywania zakupu 
 6. Sprzedawca – Użytkownik zarejestrowany z rozszerzoną funkcjonalnością, mogący sprzedawać towary w ttconcept.com
 7. Sprzedaż – procedura prowadząca do zawarcia umowy kupna-sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą ze wszystkimi konsekwencjami prawnymi tego zajścia. Sprzedaż odbywa się poprzez internet w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy Kupującym, a Sprzedawcą. Zarówno Kupujący jak i Sprzedawca akceptują regulamin

Postanowienia ogólne

Użytkownik

 1. Użytkownik studiott.pl musi mieć ukończone 18 lat lub korzystać z serwisu pod nadzorem prawnego opiekuna.
 2. Użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymanie swojego hasła w tajemnicy.
 3. Użytkownik korzystający z studiott.pl jest odpowiedzialny za każde działania pod swoją nazwą użytkownika.
 4. Użytkownik, korzystając z ttconcept.com, nie może naruszać prawa, prowadzić działań nielegalnych lub działać na szkodę i innych jej Użytkowników.
 5. Użytkownik nie może obrażać, niepokoić, szantażować lub grozić innym Użytkownikom studiott.pl.
 6. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszystkie dane, nazwy, zdjęcia, grafiki i treści, które zamieszcza, wysyła i wyświetla w serwise.
 7. Użytkownik potwierdza, że ma prawo do opisów, zdjęć i grafiki, które wykorzystuje w ttconcept.com.
 8. Użytkownik nie może modyfikować, dostosowywać lub włamywać się do ttconcept.com a także modyfikować innych witryn internetowych w celu podszycia się pod studiott.pl.
 9. Użytkownik nie może wysyłać niechcianych informacji (spam) do żadnego innego Użytkownika studiott.pl.
 10. Użytkownik nie może wprowadzać wirusów, trojanów ani żadnego złośliwego kodu do studiott.pl.
 11. Użytkownik zezwala ttconcept.com na wyświetlanie zdjęć, grafik oraz cytowania opisów, nazw, avatarów i innych treści przez niego przesłanych i przetrzymywanych na serwerach ttconcept.com, na przetwarzanie i wyświetlanie ich na innych niż profil Użytkownika podstronach studiott.pl
 12. Nazwa Użytkownika ani jego ID nie może być przedmiotem transferu lub sprzedaży innemu Użytkownikowi.
 13. Użytkownik ma prawo do usunięcia swojego konta.

Nieprzestrzeganie postanowień regulaminu skutkuje usunięciem konta Użytkownika. Użytkownik rozumie oraz akceptuje postanowienia regulaminu.

Studiott.pl

 1. Studio TT.pl zastrzega sobie prawo do modyfikacji niniejszego Regulaminu w uzasadnionych przypadkach, takich jak zmiany w nazwie firmy, zmiana numeru rachunku bankowego oraz dostosowanie Regulaminu do obowiązujących zapisów prawa. Zmiana Regulaminu nie dotyczy zamówień złożonych przed wejściem w życie nowego Regulaminu. O wszelkich zmianach w Regulaminie Użytkownik będzie informowany poprzez informację umieszczoną na stronie Galerii po zalogowaniu się.
 2. Studio TT.pl zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub wyłączenia studiott.pl w dowolnym czasie i bez uprzedzenia.
 1. Studio TT.pl zastrzega sobie prawo do modyfikacji niniejszego regulaminu w dowolnym czasie. O wszelkich zmianach w regulaminie Użytkownik będzie informowany poprzez newsletter, jeżeli wybrał opcję jego subskrypcji
 2. Studio TT.pl zastrzega sobie prawo do zmiany zawartości (np. produktów, opisów produktów) oraz do usunięcia zawartości (np. produktów, opisów produktów) lub konta Użytkownika, jeśli produkty przez niego sprzedawane zawierają treści niezgodne z prawem, obraźliwe, wulgarne, obsceniczne lub inne powszechnie uznane za nieetyczne lub łamiące prawo.
 3. Studio TT.pl zezwala na wykorzystanie hostowanych na serwerach studiott.pl zdjęć produktów na innych stronach pod warunkiem zamieszczenia linku do studiott.pl lub strony z tym zdjęciem, opisem na studiott.pl.
 4. Studio TT.pl nie zezwala na hostowanie w serwisie elementów graficznych stron internetowych (ikon, emotikonów, bannerów, avatarów) pod rygorem usunięcia konta bez uprzedniego ostrzeżenia.
 5. Studio TT.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, zdjęcia, nazwy, opisy i inną zawartość dodaną przez Użytkowników.
 6. Studio TT.pl dba o wysoki poziom oferowanych produktów i zastrzega sobie prawo do usunięcia produktów uznanych za nie spełniające kryteriów jakości.
 7. Studio TT.pl jest uprawnione do odmowy świadczenia usług użytkownikom, po uprzednim ostrzeżeniu mailowym, jeśli łamią postanowienia niniejszego regulaminu lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

Użytkownik musi wyrazić zgodę na postanowienia Regulaminu oraz inne postanowienia studiott.pl, by móc korzystać w pełni z studiott.pl.

Rejestracja

 1. Rejestracja użytkownika polega na wypełnieniu pól zawartych w formularzu rejestracyjnym.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do aktualizacji podanych danych.
 3. Studio TT może, w sytuacjach tego wymagających, zarządzać poświadczenia stosownym dokumentem podanych danych i uzależnić od tego świadczenie usług i korzystanie z tstudiott.pl.
 4. W momencie rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie danych przez studiott.pl.
 5. Wszelkie dane osobowe umieszczone przez Użytkownika będą przetwarzane zgodnie Ustawą o Ochronie Danych Osobowych i prawem polskim.
 6. Informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym wykorzystywane są w procesie sprzedaży i w celu kontaktu.
 7. Użytkownik wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Studio TT.pl z siedzibą w Elblągu, ul.Rypińskiej 1B, w celach realizacji procesu rejestracji w ttconcept.com oraz w celach usprawnienia i polepszenia jakości sprzedaży i obsługi, a także w celach statystycznych i marketingowych, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).
 8. Użytkownik oświadcza, że podaje swoje dane dobrowolnie.
 9. Użytkownik, w rozumieniu przepisów Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883), ma możliwość kontroli i wglądu do przetwarzanych danych osobowowych, które jego dotyczą a także wydanie polecenia usunięcia ich z bazy.
 10. W świetle obowiązującego prawa, akceptacja regulaminu jest niezbędna do pomyślnego przeprowadzenia rejestracji i późniejszej obsługi użytkowników serwisu.
 11. Wysyłka 48h oznacza czas potrzebny na przygotowanie produktu przesyłki. Wyrażony jest w godzinach lub dniach roboczych. Nie uwzględnia czasu dostawy (ok 24h dla przesyłek UPS na terenie RP, ok 5 dni dla przesyłek pocztą polską na terenie RP)

Polityka ochrony prywatności

 1. Dane osobowe przetwarzane są przez Studio TT.pl, zgodnie z art. 23 ust. 1, pkt 1,3 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych w celach związanych z prowadzeniem działalności handlowo-usługowej.
 2. Studio TT.pl przykłada ogromną wagę do kwestii zachowania prywatności Użytkowników i, jako administrator danych, dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych. Dane są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych
 3. Informacje dotyczące Użytkowników mogą być przekazywane uprawnionym organom publicznym oraz, w przypadku nieuregulowania należności na rzecz Studio TT.pl, podmiotom prowadzącym w jego imieniu postępowanie związane z dochodzeniem należności.
 4. Studio TT.pl zapewnia realizację uprawnień wynikających z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

Zakupy

 1. Kupujący zobowiązany jest zapłacić za zamówiony produkt w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia.
 2. Nieopłacenie zamówienia w terminie powoduje blokadę możliwości składania kolejnych zamówień.
 3. Formą płatności akceptowaną przez sprzedawcę jest przedpłata przelewem bankowym, płatność za pobraniem oraz rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.
 4. Sprzedawca zobowiązany jest wysłać na adres Kupującego produkt w terminie ustalonym dla każdego produktu, nie później jednak niż drugiego dnia roboczego następującego po dniu otrzymania wpłaty, chyba, że sytuacja na to nie pozwala (np. choroba, urlop), o czym powinien poinformować w ogłoszeniu na swojej stronie. Wyjątkiem są produkcty NA ZAMÓWIENIE, w którym termin realizacji zamówienia określony jest indywidualnie dla każdego produktu, o czym informuje opis produktu.
 5. Przelew bezposredni, dane do przelewu 
 6. Studio TT.pl Tomasz Kargul  ul. Rypińska 1B 82-300 Elbląg
  Nip 578 266 08 58
  Bank PKO S.A. 72124022651111001068112083
  Tytuł: zamówienie nr…
 7. Wszelkie kwestie sporne związane z transakcją, jak i przedmiotem transakcji, powinny być rozwiązywane, w miarę możliwości, przez obie strony umowy - Sprzedawcę i Kupującego.
 8. W przypadku nieopłacenia zamówienia STUDIO TT.pl wysyła e-mail do Kupującego z prośbą o jego opłacenie oraz przesłanie potwierdzenia dokonania przelewu. W przypadku braku płatności lub potwierdzenia przelewu do terminu wskazanego w e-mailu, zamówienie zostaje anulowane, a Kupujący może otrzymać status 'ostrzeżenie'. Jeżeli Kupujący ma przypisany status 'ostrzeżenie' do swojego konta to w przypadku nieopłacenia kolejnego zamówienia lub notorycznego nieopłacania zamówień konto Kupującego może zostać zablokowane.

Reklamacje

Kupujący:

 1. Niedostarczona przesyłka
  1. Reklamację wynikającą z niedostarczenia przesyłki można składać dopiero po upływie maksymalnego czasu na doręcznie przesyłki. Czas ten jest określony w regulaminach firm dostarczających przesyłkę (np. regulamin Poczty Polskiej dostępny pod adresem http://poczta-polska.pl/pliki/Regulamin.pdf (procedura reklamacyjna - paragraf 34 punkt 2 oraz paragraf 38 punkt 3).
  2. Kupujący powiadamia StudioTT.pl poprzez formularz kontaktowy lub mail o fakcie nieotrzymania przesyłki.
  3. Jeżeli przesyłka została wysłana oraz jeżeli zgodnie z regulaminem firmy świadczącej usługę doręcznia upłynął termin doręczenia przesyłki, StudioTT.pl, składa reklamację.
  4. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie - przesyłka została zagubiona, niedostarczona - Kupujący niezwłocznie otrzyma od Studio TT.pl zwrot całej wpłaconej kwoty na podany numer konta w banku polskim.
 2. Produkt uszkodzony w transporcie
  1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń produktów podczas transportu muszą być zgłoszone najpóźniej w momencie odbioru przesyłki. Kupujący powinien sporządzić protoków odbioru z opisem uszkodzeń i podpisem pracownika firmy dostarczającej przesyłkę. Reklamacje z tytułu uszkodzeń w transporcie bez sporządzonego protokołu oraz bez podpisu pracownika firmy dostarczajacej przesyłkę na protokole, nie będą rozpatrywane.
  2. Jeżeli Kupujący otrzymał podpisany protokół oraz firma uznała tę reklamację - Kupujący otrzyma od StudiaTT.pl zwrot całej wpłaconej kwoty.
 3. Produkt niezgodny z opisem, zdjęciami
  1. W przypadku stwierdzenia, że produkt jest niezgodny z opisem lub zdjęciami należy powiadomić o tym fakcie Galerię podając wszystkie niezgodności.
  2. Aby reklamacja została uwzględniona rzeeczywisty wygląd produktu musi w sposób rażący odbiegać od opisu i zdjęć produktu w galerii.
  3. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, szczególnie co do wymiarów produktu, wymiarów jego fragmentu lub części składowych, Kupujący zobowiązany jest zapytać o nie /lub poprosić o przesłanie w wiadomości dodatkowych zdjęć, przed złożeniem zamówienia, poprzez bezpośredni kontakt z StudioTT.pl
  4. Różnice w wyglądzie produktu wynikające z ustawień parametrów monitora, w szczególności rozdzielczości, barw, kolorów i odcieni, nie stanowią podstawy do reklamacji produktu.
  5. Odesłanie produktu do Studio TT następuje po uznaniu reklamacji pod wskazany przez Galerię adres, wraz z dowodem zakupu, nieodpiętymi metkami (jeśli były), wraz z ozdobnym opakowaniem (jeśli było), bez śladu użytkowania oraz w stanie nienaruszonym, w przesyłce zabezpieczajacej produkt przed uszkodzeniem. Przesyłka nie może być wysłana 'za pobraniem'. Kupujący musi mieć potwierdzenie nadania przesyłki.
  6. Produkty, które wykonywane są na indywidualne zamówienie Kupujacego, według wzoru i opisu prezentowanego na stronach Galerii lub w których na życzenie Kupującego zostały dokonane jakiekolwiek zmiany (np. zmiany materiałów, z których produkt jest wykonany, zmiany rozmiaru) stanowią świadczenia o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu - w rozumieniu art. 10 ustęp 3 punkt 4 ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000r., nr 22, poz.271) - nie podlegają reklamacji z tytułu niezgodności produktu z opisem i zdjęciami.
  7. W przypadku uznania reklamacji Klient otrzymuje zwrot kosztów produktu wraz z kwotą wysyłki i odesłania produktu do StudioTT.pl.
 4. Uszkodzenie podczas używania produktu
  1. Produkt, w którym pojawiły się wady podczas użytkowania podlega gwarancji.
  2. Po stwierdzeniu wad produktu Kupujący powiadamia StudioTT.pl poprzez email  podając: imię, nazwisko, nazwę/numer produktu, numer zamówienia, datę wystąpienia wady, dokładny opis wad.
  3. Odesłanie uszkodzonego produktu następuje pod wskazany przez Galerię adres, wraz z dowodem zakupu.
  4. StudioTT.pl zobowiązany jest do naprawienia produktu lub, w przypadku braku możliwości naprawy, po uzgodnieniu z Kupującym, wymiany na nowy lub wymiany na inny zaproponowany przez Klienta l - w przypadku braku możliwości naprawy lub braku możliwości wymiany na inny, Klient otrzymuje zwrot kosztów produktu (cena produktu z prowizją Galerii).

Kupujący

 1. Jeśli zakupiony produkt nie spełnia Twoich oczekiwań możesz go zwrócić w ciagu 10 dni od daty otrzymania. Warunkiem zwrotu jest:
  1. Powiadomienie StudioTT.pl poprzez e-mail  o chęci zwrotu produktu podając: imię, nazwisko, nazwę/numer produktu, numer zamówienia oraz numer konta bankowego (wyłącznie konto w banku polskim).
  2. Zwrot produktu do Galerii wraz z dowodem zakupu, nieodpiętymi metkami (jeśli były), wraz z ozdobnym opakowaniem (jeśli było), bez śladu użytkowania oraz w stanie nienaruszonym, w przesyłce zabezpieczajacej produkt przed uszkodzeniem. Przesyłka nie może być wysłana 'za pobraniem'. Kupujący MUSI mieć potwierdzenie nadania przesyłki (przesyłka polecona lub kurier).
  3. Produkty, które wykonywane są na indywidualne zamówienie Kupujacego, według wzoru i opisu prezentowanego na stronach StudioTT.pl lub w których na życzenie Kupującego zostały dokonane jakiekolwiek zmiany (np. zmiany materiałów, z których produkt jest wykonany, zmiany rozmiaru) stanowią świadczenia o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu - w rozumieniu art. 10 ustęp 3 punkt 4 ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000r., nr 22, poz.271) - nie podlegają zwrotowi.

Sprzedaż

 1. Sprzedawca oświadcza, że jest autorem przedmiotów oferowanych przez niego w ttconcept.com.
 2. Sprzedawca jest zobowiązany do skonfigurowania swojego sklepu poprzez podanie treści zawartych w jego profilu (‘profil publiczny’ i ‘ustawienie’)
 3. Sprzedawca może się komunikować z Kupującym poprzez system wiadomości dostępny ze strony profilu/sklepu Użytkownika.

Opłaty i usługi

 1. Koszty przesyłki produktów do Kupującego ponosi kupujący.

Podstawy Prawne:

 1. Do korzystania z usług StudiaTT.pl niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu wraz z oprogramowaniem niezbędnym dla wyświetlania stron www.
 2. Wszystkie ceny prezentowane na stronie internetowej StudiaTT.pl podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT, chyba że oferta stanowi inaczej. Cena podana w formularzu zamówienia jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia. Cena podana przy każdym towarze nie zawiera kosztów przesyłki.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 31 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
 4. Niniejszy regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 5. Niniejszy wersja regulaminu dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie studiott.pl od dnia 2013-01-02
 6. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. 64.16.93 z późn. zm.)
 7. ustawa z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 02.141.1176 z późn. zm.)
 8. ustawa z dnia 02 marca 2000r. (Dz. U. z dnia 31 marca 2000r., nr 22, poz.271) o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 00.271 z późn. zm.).
 9. ustawa z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 07.50.331 z późn. zm.)

Informujemy, że nasza strona może wykorzystywać pliki cookie (tzw. ciasteczka) do identyfikacji sesji użytkownika. Żadne dane osobowe ani ustawienia indywidualne nie są przechowywane. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej

Rozumiem